Ιστορικό

Σύσταση - 'Ίδρυση :

Το Γηροκομείο Λαζάρου και Αθηνάς Ρίζου (στο εξης Ε.Φ.) το οποίο βρίσκεται στην πόλη της Καστοριάς, ιδρύθηκε το 1938 με το  15/03/ 1938 Βασιλικό Διάταγμα Φ.Ε.Κ. 101/Α/15-03-Ι938).

Σκοπός του Ε.Φ. ήταν η ανέγερση και λειτουργία Γηροκομείου κατάλληλου για την συντήρηση και περίθαλψή απόρων γερόντων ανδρών και γυναικών, επί πληρωμή.

Για την ανέγερση του κτηρίου του Γηροκομείου οι ιδρυτές διέθεσαν την αξία μιας πολυκατοικίας κειμένης στην Αθήνα εις την πλατεία Ψυρρή - οδός Καραϊσκάκη 30. Η διοίκηση και η διαχείριση του Ιδρύματος διενεργείται σύμφωνα με τον Οργανισμό του Ιδρύματος ( Φ.Ε.Κ. 101/Α/15-03-Ι938) καθώς και τον Κανονισμό της 8/ Ι 2/ 1998 σύμφωνα με τις συστάσεις που έγιναν από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ του Υπ. Υγ..

Το 1956 με το αριθμ. 14548/22-09-1956 δωρητήριο συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αγαθοκλή Ιωάννη, δωρήθηκε από την Ισραηλινή Κοινότητα ένα τμήμα από τον χώρο όπου είναι σήμερα κτισμένος ο Ε.Φ., εκτάσεως 2930 τμ2. Ολόκληρο το οικόπεδο εντός του οποίου είναι κτισμένος ο Ε.Φ. είναι 7.000 τμ2 εκ των οποίων τα ανωτέρω 2.930 τμ2 έχουν δωρηθεί απλό την Ισραηλινἡ Κοινότητα και τα υπόλοιπα 4.000 τμ2 έχουν παραχωρηθεί από τον Δ.Κ.

Το Γηροκομείο άρχισε να λειτουργεί το 1963 στο ανωτέρω οικόπεδο υλοποιώντας μέχρι και σήμερα τον ανωτέρω σκοπό, με πολύ μεγάλες δυσκολίες.

Διοίκηση

 Όπως  ορίζεται στην συστατική πράξη του Ε.Φ., (άρθρο 2, παρ. 5), η διοίκηση του Ε.Φ. ανατίθεται σε επταμελές Δ.Σ. το οποίο αποτελείται από τους κάτωθι:

1. Μητροπολίτη Καστοριάς ως Πρόεδρος,

2. Δήμαρχο Καστοριάς,

3. Διευθυντή της Εθνικής Τράπεζας στην Καστοριά,

4. Πρόεδρο των Πρωτοδικών ή αναπληρωτή οριζόμενο από τον ίδιο,

5. Πρόεδρο τον συλλόγου Γουνεμπόρων,

6. Δύο εκ των επίλεκτων μελών της Καστοριάς ισοβίως.

Orlando Scandrick Jersey